Huize Glorieux

Het kantoor is sinds 2007 gevestigd in ‘Huize Glorieux’ aan de Gasthuisstraat 19 te Dongen (voor de contactgegevens; zie het kopje contact).

Het kantoorpand is verbouwd en gerestaureerd en in de oorspronkelijke stijl gebracht. Het is gebouwd aan het eind van de 19de eeuw voor de heer Van Son de Lange. Het was oorspronkelijk bedoeld als huis met een bierbrouwerij in de linkervleugel.

De congregatie van Broeders van Dongen kocht het pand in 1923 en heeft het pand verbouwd en omgedoopt tot ‘Huize Glorieux’. Het diende voor de huisvestiging van de Broederonderwijzers, die werkten op de Aloysius- en Laurentiusschool.